Θέσεις Εργασίας

Γραφίστας / -ρια

Η UPPRESS  είναι εταιρία καθετοποιημένων εφαρμογών γραφικών τεχνών και δραστηριοποιείται στο χώρο της offset & ψηφιακής εκτύπωσης, εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας & Ασφάλειας και Αειφορικής Διαχείρισης FSC®

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής μας:

Ζητείται έμπειρος γραφίστας-γραφίστρια για το ατελιέ μας.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκτέλεση design projects
 • Σχεδιασμός και επιμέλεια γραφικών, προϊόντικών καταλόγων
 • Δημιουργία προωθητικού υλικού εταιρίας, φυλλαδίων, καταχωρήσεων, εταιρικής ταυτότητας (καμπάνιες)
 • Σχεδιασμός υλικού website & social media
 • ​Σχεδιασμός φωτορεαλιστικής απεικόνισης προϊόντων (3D)

Προσόντα

 • Πτυχίο Γραφιστικής
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο Δημιουργικό Τμήμα εταιρείας ή σε διαφημιστική εταιρεία
 • Διαθέσιμο Portfolio δειγμάτων εργασίας (κυρίως online)
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων: illustrator, photoshop, in design, corel draw, 3D studio Max, ή/και άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Πνεύμα δημιουργικότητας, ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας
 • Οργάνωση, συνέπεια, προθυμία, φιλική προσέγγιση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

Η εταιρεία προσφέρει:

Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Μετά την εξέταση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνονται, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να ορίσουμε μια συνέντευξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: GRDE0416

Χειριστής μηχανής offset

Η UPPRESS  είναι εταιρία καθετοποιημένων εφαρμογών γραφικών τεχνών και δραστηριοποιείται στο χώρο της offset & ψηφιακής εκτύπωσης, εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας & Ασφάλειας και Αειφορικής Διαχείρισης FSC®

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής μας:

Ζητείται χειριστής μηχανής offset με 5ετή προϋπηρεσία.

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 5 έτη (κατά προτίμηση σε ROLLAND 705 LV)
 • Γνώση προγραμμάτων image control
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ θεωρούνται επιθυμητά προσόντα

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας
 • Οργάνωση, συνέπεια, προθυμία, φιλική προσέγγιση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

Η εταιρεία προσφέρει:

Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Θα ζητηθούν συστάσεις.

Μετά την εξέταση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνονται, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να ορίσουμε μια συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: OFFOP0416

Χειριστής Ηλεκτρονικού Montage - CtP - PrePress

Η UPPRESS  είναι εταιρία καθετοποιημένων εφαρμογών γραφικών τεχνών και δραστηριοποιείται στο χώρο της offset & ψηφιακής εκτύπωσης, εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας & Ασφάλειας και Αειφορικής Διαχείρισης FSC®

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής μας:

Ζητείται  Χειριστής Ηλεκτρονικού Montage - CΤP - PrePress με 3ετή προϋπηρεσία.

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 • Γνώση προγράμματος Preps
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ θεωρούνται επιθυμητά προσόντα

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας
 • Οργάνωση, συνέπεια, προθυμία, φιλική προσέγγιση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

Η εταιρία προσφέρει:

Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Μετά την εξέταση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνονται, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να ορίσουμε μια συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: MONT0517

Βοηθός Χειριστή μηχανής offset

Η UPPRESS  είναι εταιρία καθετοποιημένων εφαρμογών γραφικών τεχνών και δραστηριοποιείται στο χώρο της offset & ψηφιακής εκτύπωσης, εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας & Ασφάλειας και Αειφορικής Διαχείρισης FSC®

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής μας:

Ζητείται βοηθός χειριστή μηχανής offset με 3ετή προϋπηρεσία.

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη (κατά προτίμηση σε ROLLAND 705 LV)
 • Γνώση προγραμμάτων image control
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ θεωρούνται επιθυμητά προσόντα

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας
 • Οργάνωση, συνέπεια, προθυμία, φιλική προσέγγιση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

Η εταιρεία προσφέρει:

Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Θα ζητηθούν συστάσεις.

Μετά την εξέταση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνονται, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να ορίσουμε μια συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: OFFAS0517

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών

Η UPPRESS είναι εταιρία καθετοποιημένων εφαρμογών γραφικών τεχνών, η οποία συνεχίζει μια επιτυχημένη πορεία 20 ετών και παραμένει στην κορυφή με την ποιότητα, την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την πελατοκεντρική της φιλοσοφία.

Η UPPRESS στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών

Περιγραφή θέσης: Η θέση έχει ως κύρια αρμοδιότητα την άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Μεσω τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας, υποστηρίζει το πελατολόγιο, λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ πωλητή/εταιρείας και πελάτη, όπου με άρτιες επικοινωνιακές ικανότητες προάγει τη συνενόηση με τον πελάτη, τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωσή του για την εκάστοτε παραγωγή καθώς και την επίλυση θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την εκτέλεση του έργου. Διατηρεί καθημερινά επαφή με τον πελάτη κάνοντας follow up προσφορών, ενημερώνοντας για νέα προϊόντα & υπηρεσίες με στόχο πάντα την κατανόηση των αναγκών των πελατών και την προώθηση των ολοκληρωμένων λύσεων γραφικών τεχνών που παρέχουμε.

Προσόντα:

 • Εμπειρία στον χώρο της εξυπηρέτησης πελατών και της υποστήριξης των πωλήσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και στον προφορικό λόγο
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα συνεργασίας και εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 • Εμπειρία και γνώση στη λειτουργία προγραμμάτων ERP
 • Πολύ καλή γνώση της τεχνολογίας των υπολογιστών (MS Office)
 • Εμπειρία εργασίας στο χώρο των Γραφικών Τεχνών θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν 

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικός μισθός
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Συνεχής εκπαίδευση

Oλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CLSE0918
Στείλτε το βιογραφικό σας *
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.
* Ολες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την UPPRESS.