01. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία
02. Επιλέξτε εκτύπωση
03. Ζητήστε προσφορά για...
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Δίνοντας βάση στην λεπτομέρεια, στο χρώμα, στο χαρτί, στην πλαστικοποίηση αλλά και στην σωστή και ισομερή κοπή, καταφέρνουμε την μεγίστη ποιότητα, έτσι ώστε πραγματικά να έχετε μια αψεγάδιαστη επαγγελματική κάρτα, κάτι που αντιπροσωπεύει τον σωστό επαγγελματία.
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
04. Προδιαγραφές εκτύπωσης
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.