Share

Θέσεις Εργασίας

Αν πιστεύετε πως έχετε αυτό που χρειάζεται για να γίνετε μέρος της ομάδας μας, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρακάτω θα δείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις που υπάρχουν και μπορείτε να δηλώσετε επιθυμία για αυτή που σας ταιριάζει. Είμαστε συνεχώς σε αναζήτηση νέων μελών της ομάδας μας, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας μέσω της φόρμας.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα και υποστηρίζει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και το κλίμα εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα. Κάθε εργαζόμενος στην UPPRESS συμβάλλει με τις υπηρεσίες του στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας και στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. Έτσι, σεβόμαστε τη γνώμη όλων όσων αποτελούν το δυναμικό μας, ενθαρρύνουμε τις νέες ιδέες, επιβραβεύουμε τις πρωτοβουλίες και λειτουργούμε σαν μια οικογένεια. Στα πλαίσια αυτά, η UPPRESS παρέχει σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητα για επαγγελματική εξέλιξη.

Ανοικτές θέσεις εργασίας

B2B Πωλητής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΜ20

Η UPPRESS,  με έδρα τη Μεταμόρφωση, κάθετη μονάδα σύγχρονων εκτυπωτικών εφαρμογών στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εκτυπωτικές εταιρίες στην Ελλάδα, όπου συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσω της συνεχούς ενημέρωσης, της τεχνογνωσίας, των επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Υπηρετώντας πιστά την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, έχει ως μόνιμο στόχο της, να αποτελεί και στο μέλλον στρατηγικό συνεργάτη για τους πελάτες της.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Follow up των προσφορών που αποστέλλονται από το Client Service και αφορούν δικούς του υποψήφιους πελάτες
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής για την επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού πωλήσεων και την παρακολούθηση και αναφορά επί των στόχων που του έχουν τεθεί.
 • Αξιοποίηση του υπάρχοντος πελατολόγιου, εστιάζοντας στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων
 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων και προετοιμασία για την προσέγγιση νέων πελατών
 • Έρευνα αγοράς, εντοπισμός ευκαιριών που μπορεί να αξιοποιήσει η εταιρεία και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της εταιρίας
 • Διαρκής διερεύνηση του ανταγωνισμού και υλοποίηση ενεργειών αποτελεσματικής αντιμετώπισής του
 • Παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων της αγοράς
 • Την συνεργασία με το Τμήμα Marketing σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης πελατών, την εταιρική μας ταυτότητα κλπ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε B2B πωλήσεις, εμπειρία στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών θα εκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση εκπόνησης και εφαρμογής μεθόδων στοχοποίησης, θέσπισης KPI’s και σύνταξης σχετικών αναφορών
 • Άριστη γνώση MS Office, CRM και ERP προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Στρατηγική, αναλυτική και καινοτόμος σκέψη

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων.
 • Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας της επιχείρησης.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης καθηκόντων και προτεραιοτήτων.

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικός μισθός και bonus με βάση την επίτευξη των στόχων.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο.
 • Φορητός Η/Υ.
 • Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Βοηθός Χειριστή μηχανής offset
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: OFFAS0517

Η UPPRESS είναι εταιρία καθετοποιημένων εφαρμογών γραφικών τεχνών και δραστηριοποιείται στο χώρο της offset & ψηφιακής εκτύπωσης, εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας & Ασφάλειας και Αειφορικής Διαχείρισης FSC®.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής μας: Ζητείται βοηθός χειριστή μηχανής offset με 3ετή προϋπηρεσία.

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη (κατά προτίμηση σε ROLLAND 705 LV)
 • Γνώση προγραμμάτων image control
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ θεωρούνται επιθυμητά προσόντα

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας
 • Οργάνωση, συνέπεια, προθυμία, φιλική προσέγγιση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Θα ζητηθούν συστάσεις.

Μετά την εξέταση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνονται, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να ορίσουμε μια συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Στείλτε το βιογραφικό σας
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.

Σας ευχαριστούμε, έγινε λήψη της υποβολής σας.

* Ολες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την UPPRESS.