Share

Θέσεις Εργασίας

Αν πιστεύετε πως έχετε αυτό που χρειάζεται για να γίνετε μέρος της ομάδας μας, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρακάτω θα δείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις που υπάρχουν και μπορείτε να δηλώσετε επιθυμία για αυτή που σας ταιριάζει. Είμαστε συνεχώς σε αναζήτηση νέων μελών της ομάδας μας, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας μέσω της φόρμας.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα και υποστηρίζει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και το κλίμα εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα. Κάθε εργαζόμενος στην UPPRESS συμβάλλει με τις υπηρεσίες του στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας και στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας. Έτσι, σεβόμαστε τη γνώμη όλων όσων αποτελούν το δυναμικό μας, ενθαρρύνουμε τις νέες ιδέες, επιβραβεύουμε τις πρωτοβουλίες και λειτουργούμε σαν μια οικογένεια. Στα πλαίσια αυτά, η UPPRESS παρέχει σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητα για επαγγελματική εξέλιξη.

Ανοικτές θέσεις εργασίας

Interior designer
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: INTDES2021

Η UPPRESS,  με έδρα τη Μεταμόρφωση, κάθετη μονάδα σύγχρονων εκτυπωτικών εφαρμογών στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εκτυπωτικές εταιρίες στην Ελλάδα, όπου συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσω της συνεχούς ενημέρωσης, της τεχνογνωσίας, των επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Υπηρετώντας πιστά την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, έχει ως μόνιμο στόχο της, να αποτελεί και στο μέλλον στρατηγικό συνεργάτη για τους πελάτες της.

Ζητάει να προσλάβει Interior designer για τον σχεδιασμό υλικών και προτάσεων διακόσμησης εσωτερικών χώρων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η σχολής διακόσμησης ή αντίστοιχης κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ & εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση Adobe Illustrator και Adobe Photoshop
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων, Archicad, AutoCAD, 3dsMax, Rhino, SketchUp,
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Συνεχή παρακολούθηση τάσεων, κυρίως στη διακόσμηση
 • Παρουσίαση τάσεων, designs, patterns και χρωματικής παλέτας
 • Δυνατότητα στησίματος χώρων για φωτογράφιση και παρουσίαση/styling προϊοντικής γκάμας
 • Γνώσεις εσωτερικής αρχιτεκτονικής, διακόσμησης και σχεδίασης αντικειμένου
 • Ευχέρεια στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων σε ένα ευρύ φάσμα έργων
 • Προτάσεις για προϊοντικές παρουσιάσεις
 • Ευχέρεια στη σύνθεση
 • Γνώση της κατασκευής και των υλικών
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό λεπτομερειών
 • Κάτοχος Ι.Χ

Προφίλ υποψηφίου:

 • Επαγγελματική συμπεριφορά, επικοινωνιακός χαρακτήρας, μεθοδικότητα και οργάνωση
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια, και ενδιαφέρον για εξέλιξη στο χώρο του design
 • Δημιουργικότητα, φαντασία και πάθος για το home design.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και εξέλιξη
 • Πλήρης απασχόληση με μηνιαίο μισθό
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές ανάλογα των προσόντων
 • Πλήρης ασφάλιση

 

*Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως στείλουν το βιογραφικό τους μαζί με portfolio.

B2B Πωλητής
Κωδικός θέσης:KAM20

Η UPPRESS,  με έδρα τη Μεταμόρφωση, κάθετη μονάδα σύγχρονων εκτυπωτικών εφαρμογών στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εκτυπωτικές εταιρίες στην Ελλάδα, όπου συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσω της συνεχούς ενημέρωσης, της τεχνογνωσίας, των επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Υπηρετώντας πιστά την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, έχει ως μόνιμο στόχο της, να αποτελεί και στο μέλλον στρατηγικό συνεργάτη για τους πελάτες της.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Follow up των προσφορών που αποστέλλονται από το Client Service και αφορούν δικούς του υποψήφιους πελάτες
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής για την επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού πωλήσεων και την παρακολούθηση και αναφορά επί των στόχων που του έχουν τεθεί.
 • Αξιοποίηση του υπάρχοντος πελατολόγιου, εστιάζοντας στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων
 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων και προετοιμασία για την προσέγγιση νέων πελατών
 • Έρευνα αγοράς, εντοπισμός ευκαιριών που μπορεί να αξιοποιήσει η εταιρεία και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της εταιρίας
 • Διαρκής διερεύνηση του ανταγωνισμού και υλοποίηση ενεργειών αποτελεσματικής αντιμετώπισής του
 • Παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων της αγοράς
 • Την συνεργασία με το Τμήμα Marketing σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης πελατών, την εταιρική μας ταυτότητα κλπ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε B2B πωλήσεις, εμπειρία στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών θα εκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση εκπόνησης και εφαρμογής μεθόδων στοχοποίησης, θέσπισης KPI’s και σύνταξης σχετικών αναφορών
 • Άριστη γνώση MS Office, CRM και ERP προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Στρατηγική, αναλυτική και καινοτόμος σκέψη

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων.
 • Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας της επιχείρησης.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης καθηκόντων και προτεραιοτήτων.

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικός μισθός και bonus με βάση την επίτευξη των στόχων.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο.
 • Φορητός Η/Υ.
 • Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Full Stack Web Designer
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: WEBDS1019

Η UPPRESS,  με έδρα στη Μεταμόρφωση, κάθετη μονάδα σύγχρονων εκτυπωτικών εφαρμογών στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εκτυπωτικές εταιρίες στην Ελλάδα, όπου συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσω της συνεχούς ενημέρωσης, της τεχνογνωσίας, των επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Υπηρετώντας πιστά την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, έχει ως μόνιμο στόχο της, να αποτελεί και στο μέλλον στρατηγικό συνεργάτη για τους πελάτες της.

Αναζητούμε τον κατάλληλο υποψήφιο που θα καλύψει τη θέση Full Stack Web Designer

Ο κάτοχος της θέσης θα αποτελεί μέλος της ομάδας Digital Marketing & E-Commerce, και θα πρέπει να έχει γνώσεις ψηφιακής στρατηγικής και UI Design σε πολλαπλές πλατφόρμες (Web, Mobile, Social, Tablet και ευρύτερα νέες τεχνολογίες). Θα έχει στην ευθύνη του τον σχεδιασμό νέων UI projects και operational campaigns, ενώ θα συμβάλλει ενεργά στη βελτιστοποίηση του visualization προωθητικών ενεργειών (web banners, e-mail campaigns, dedicated landing pages) και της on line εμπειρίας (new UI design).

Κύρια καθήκοντα:

 • Αποτελεσματικές λύσεις σε ότι αφορά το λειτουργικό κομμάτι σε HTML/HTML5
 • Δημιουργία καινοτόμων προτάσεων για τη βελτίωση της on line εμπειρίας του πελάτη και διαφοροποίησης του brand σε web και mobile περιβάλλον
 • Συνεχής έρευνα των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ , κατά προτίμηση με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό, Web Design, Computer Sciences.
 • Γνώση και εξοικείωση με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως WooCommerce, Magento, Shopify, PrestaShop, OpenCart ή e-shop με custom CMS (Content Management System).
 • Εξοικείωση με συστήματα CMS.
 • Εμπειρία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης.
 • Καλή γνώση σε Εργαλεία δημιουργίας / επεξεργασίας εικόνας και γραφικών Adobe Photoshop και Adobe Illustrator ή αντίστοιχα.
 • Άριστη γνώση mobile plarforms, usability testing, user interface, και wireframe mock-ups.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου.
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα πολυδιεργασίας (multitasking).
 • Καινοτόμος σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα.
 • Πολύ καλή γνώση / εμπειρία με τις τεχνολογίες  HTML/HTML5, CSS/CSS3 και JavaScript.
 • Εμπειρία σε User Interface ή User Experience Design (UI/UX Design).
 • Kαλή γνώση responsive web τεχνικών για site και e-shop.
 • Ανάρτηση περιεχομένου (άρθρα, video κλπ).
 • Σχεδιασμός και αποστολή newsletter. 
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών SEO.
 • Επιθυμητή αλλά προαιρετική η γνώση E-shop Integration Erp.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πενθήμερη πλήρη απασχόληση
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια Ι.Κ.Α.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

 

Digital Graphic Designer

UPPRESS, based in Metamorfosi, a vertical unit of modern printing applications in the field of Graphic Arts, is today one of the largest printing companies in Greece, where it is constantly developing and evolving through continuous information, know-how, investments in modern equipment and well-trained human resources.

Faithfully serving its customer-centric philosophy, it has as its permanent goal, to be a strategic partner for its customers in the future.

 

RESPONSIBILITIES:

 • Collaborate with digital manager to translate product positioning and digital marketing strategies into effective designs.
 • Collaborate with digital manager to deliver online banner campaigns
 • Collaborate with digital manager to deliver social media visual content
 • Support the email campaigns design
 • Delivery of effective, and on-strategy creative graphic design work for logos, brochures, flyers, presentations.
 • Development of concepts and layouts and advertising material (online and print) in line with brand guidelines.

REQUIRED QUALIFICATIONS:

 • Strong knowledge of Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Good knowledge of typography
 • Good knowledge on the printing procedure
 • Out-of-the-box thinking
 • Fresh ideas
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Fluent English (written and spoken)

PREFERRED QUALIFICATIONS:

 • Familiarity with HTML, CSS & Javascript
 • Experience with motion design
 • Experience with video production
 • Bachelor's degree in digital design, graphic design, graphic communications or related field
 • Good understanding of UX/UI design trends

EXPERIENCE:

3+ years of work experience in the field.

 

Στείλτε το βιογραφικό σας
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf doc docx.

Σας ευχαριστούμε, έγινε λήψη της υποβολής σας.

* Ολες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την UPPRESS.