Share

Κοινωνική ευθύνη

Κοινωνική ευθύνη

Από την πρώτη μέρα ίδρυσης της εταιρείας μας, η φιλοσοφία, ο τρόπος σκέψης μας, αλλά και οι δράσεις μας έχουν ως στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, το σεβασμό των εργαζομένων μας και το σεβασμό στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.

Οι αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας δεν είναι απλά αποτέλεσμα εταιρικής στρατηγικής και κανονισμών αλλά πηγάζουν από την εταιρική κουλτούρα και της προσωπικές ηθικές αρχές. Ως εκ τούτου, η εταιρική κουλτούρα που διέπει την ηγεσία αλλά και τους εργαζομένους μας, πρεσβεύει την υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στους πελάτες μας, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές, στην πολιτεία και σε όποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποτελεί μέρος της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας μας.

Ευθύνη για την Αγορά

Παράλληλα με την ΕΚΕ, οι ηθικές αξίες αποτελούν τη βάση της λειτουργίας της UPPRESS. Μέσα από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας μας δεσμευόμαστε ως προς την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα, το σεβασμό, τη συμμόρφωση στα επαγγελματικά πρότυπα, την τήρηση των νόμων και κανονισμών, τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελούν και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). 

Ευθύνη για το Περιβάλλον

Η UPPRESS δεσμεύεται να χαράζει τη στρατηγική της πάνω σε αξίες και διαδικασίες που συμβάλλουν στην Αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό πάντοτε στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Η επιδίωξη της αειφορίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εταιρικής κουλτούρας μας αλλά και μόνιμο στόχο.

Ο σύγχρονος τεχνολογικά εξοπλισμός μας αφήνει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος αποτελεί προϋπόθεση κάθε νέας επιχειρηματικής πρακτικής. Με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα μελάνια, χαμηλής οσμής, υδατοδιαλυτά βερνίκια και ψηφιακές πλάκες εμφάνισης από ανακυκλώσιμο αλουμίνιο ενώ τυπώνουμε με μέθοδο eco printing χωρίς ίχνος χημείας.

Παράλληλα, εξασφαλίζουμε μέσω πιστοποιημένων συνεργατών τη διαχείριση, ανακύκλωση και καταστροφή κάθε χημικού αποβλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελεί για εμάς μια συνεχή πρόκληση. Αντικαταστήσαμε το σύστημα εξαερισμού με νέας τεχνολογίας, τα παλαιά κουφώματα με ενεργειακά, αντικαταστάθηκε ο ανελκυστήρας του προσωπικού, ανακαινίστηκαν εξ’ολοκλήρου οι χώροι υγιεινής, αλλάχτηκε ο εξοπλισμός φωτισμού γραφείων και χώρων παραγωγής με νέας τεχνολογίας LED.

Ευθύνη για τον Εργαζόμενο

Στην UPPRESS, σεβόμαστε τους ανθρώπους μας, φροντίζουμε για τη διατήρηση άριστων συνθηκών εργασίας με βασικό κριτήριο την υγιεινή και την ασφάλεια τους. Εφαρμόζουμε αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε προοπτικές ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Παράλληλα, η εταιρία ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού και εξωτερικού.
Έτσι, εξελίσσουν την τεχνογνωσία τους, βελτιώνουν την απόδοσή τους και κατ’επέκταση επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας.

Μέσα από τη συνεχή επικοινωνία, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τους ίδιους, την εργασία, την εταιρεία, τις νέες διαδικασίες & πιστοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο άπτεται της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας.

Συστήνεται σε εθελοντική βάση ομάδα Πυρασφάλειας και εκπαιδεύεται ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Υπάρχει συγκεκριμένη παρουσία τεχνικού ασφάλειας που εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια στο χώρο της εργασίας.

Ετσι, οι άνθρωποι μας εργάζονται σε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης, είναι συναισθηματικά δεμένοι με τη δουλειά τους και λειτουργούν με στόχο τη διαφύλαξη της παρεχόμενης ποιότητας και την ικανοποίηση του πελάτη.

Ευθύνη για την Κοινωνία

Σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο της Ελληνικής κοινωνίας, η προσφορά και η ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο αποτελούν θεμελιώδη αξία για εμάς. Θέλουμε να συμβάλλουμε κι εμείς στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών αρχίζοντας από τα παιδιά και τους νέους που αποτελούν το μέλλον και την εξέλιξη. Έτσι, υποστηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο ανθρωπιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες με σημαντικό αντίκτυπο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Μεταξύ των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της UPPRESS συγκαταλέγονται και η υποστήριξη προς αναγνωρισμένους κοινωνικούς φορείς όπως «Το χαμόγελο του Παιδιου», αλλά και Ζωοφιλικούς Συλλόγους και Οργανώσεις και πολλούς άλλους ΜΚΟ που με τη σειρά τους προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στο περιβάλλον.