Share

Εταιρικά νέα

Τριπλή πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
21/09/2020

Η εταιρεία UPPRESS, με επιτυχημένη πορεία στον κλάδο των γραφικών τεχνών και ψηφιακών εκτυπώσεων με πλήρως καθετοποιημένη λειτουργία υπηρεσιών, επιθεωρήθηκε επιτυχώς από την TUV AUSTRIA HELLAS με πολλαπλή ταυτόχρονη πιστοποίηση βάσει νέων και υπάρχοντών εκδόσεων των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Το πεδίο εφαρμογής αφορά στο “Σχεδιασμό, Εκτύπωση, Παραγωγή, Πώληση Προϊόντων Γραφικών Τεχνών & Συσκευασίας. Σχεδιασμό, Κατασκευή, Τοποθέτηση και Τεχνική Υποστήριξη Διαφημιστικών Εφαρμογών”.

Ακολουθώντας την απαιτητική προσέγγιση της πολλαπλής πιστοποίησης, η Uppress είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το έργο της είναι συνεχώς εναρμονισμένο με τις πολιτικές και το όραμά της τόσο σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, σχεδιασμένη για οργανισμούς οποιουδήποτε τομέα δραστηριοποίησης ή μεγέθους, θωρακίζει την επιχείρησή καθώς αποδεικνύεται επαρκώς τη δέσμευσή μας απέναντι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, ενώ διασφαλίζεται η ποιότητα των συστημάτων της εταιρίας και την επικέντρωσή του προσωπικού και διοίκησης στη συνεχή βελτίωση. 

Το πρότυπο ISO 9001 ακολουθεί την υψηλού επιπέδου δομή Annex SL, που χρησιμοποιείται από όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO, και, ως εκ τούτου, μπορεί να ενσωματωθεί πολύ ευκολότερα σε ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, συμβάλλοντας στη μείωση του επιπρόσθετου κόστους.

Συγκεκριμένα το νέο πρότυπο ISO 45001 αντικαθιστά το OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό Τομέα που επιδιώκουν να αυξήσουν τις επιδόσεις τους και να μηδενίσουν τις πιθανότητες  για ατυχήματα στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Η ουσία της μετάβασης στο νέο αυτό πρότυπο, έγκειται κυρίως στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα διεθνές πρότυπο για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία που ακολουθούν πλέον όλες οι νέες εκδόσεις των προτύπων του ISO, όπως αυτές των 9001:2015 και 14001:2015, και η οποία επιφέρει ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής για όλα τα συστήματα διαχείρισης που δύναται να διαθέτει κάθε επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για την απονομή των τριών πιστοποιητικών, όπου η κα Μαρία Μανάτου, Γενική Διευθύντρια της UPPRESS, δήλωσε: «Παρόλη τη δύσκολη καθημερινότητα που όλοι βιώνουμε τους τελευταίους μήνες λόγω του COVID-19, η Uppress για ακόμα μια φορά διατηρείται στην κορυφή με την άψογη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της. Δεσμευόμαστε ως εταιρεία στη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, μέσα από έναν δομημένο και ποιοτικά ελεγχόμενο τρόπο εταιρικής λειτουργίας».

Για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, η UPPRESS εμπιστεύτηκε τους έμπειρους συμβούλους της PRIORITY και συγκεκριμένα της κας Σοφίας Πέππα.